Sima-Samnanger eneste løsning

Statnett forsvarer sin prosess rundt den valgte Sima-Samnanger traseen i en orientering på Statnetts hjemmesider. Bakgrunnen er et partsinnlegg (!) fra BT hvor de beskylder Statnett for å holde tilbake utredningsinformasjon. BT’s agenda er, som den hele tiden har vært, nemlig å unngå et luftspenn over Hardangerfjorden.
Småkraftforeninga mener saken er underlig først og fremst fordi en regional avis fullstendig oppgir å vinkle saken på en nøytral møte, men flagger tydelig side og bedriver ren lobbyvirksomhet med egne ressurser.

Se link til Statnetts redegjørelse.

Og forøvrig mener Småkraftforeninga at også Ørskog-Fardal må bygges (snarest mulig).