Småkraftforeninga ønsker et bunnfradrag

Småkraftforeninga har sendt brev til Stortingets finanskomite. I brevet foreslår vi at det innføres et bunnfradrag på 20 GWh som skal skjermes mot grunnrenteskatt.
Grunnrenteskattesatsen er på solide 30% og dette sammen med en redusert og risikofri skjermingsrente og sammen med den nylige innstramningen hvor falleien ikke lenger kan trekkes fra grunnrenteskattegrunnlaget, gjør at småkraftverk som er i grunnrenteposisjon (> 5500 KVA påstemplet generatorytelse) nå må redusere sin effekt til under 5500 KVA.

Dette gir selvsagt redusert produksjon og dermed også verdiskapning og skatteinngang.

Vi presenterer et reelt case for finanskomiteen hvor et kraftverk vil spare over 300 000 kr årlig ved denne tilpasningen.

Småkraftforeninga håper nå at finanskomiteen tar tak i dette med hensyn til arbeidet med neste års statsbudsjett.

Se link til brevet til Finanskomiteen.