Statnett støtter Småkraftforeninga

I siste utgave av Energi uttaler konserdirektør Bente Hagem at Statnett har merket seg Småkraftforeningas innbitte motstand mot et utvidet anleggsbidrag. Hagem sier hun er åpen for at det kan ses på en regelendring som skiller mellom nettnivåene og hvor det ikke tillates et utvidet anleggsbidrag i distribusjonsnettet ved småkrafttilknytninger.
Hagem tar et lite forbehold om Småkraftforeningas syn er representativt for energibransjen. Der kan Småkraftforeninga berolige med å si at det er representativt for nettopp hele småkraftbransjen.

Småkraftforeninga er selsvagt svært glade for støten fra Statnett, noe som nok er avgjørende for å få hindret at forslaget til NVE blir vedtatt.

Småkraftforeninga vil følge opp saken fremover og vi viser blant annet til en felles brosjyre om temaet utarbeidet av G4 og Småkraftforeninga.

Den er forøvrig på vei til Bente Hagem både per e-post og postalt.

Brosjyra kan lastes ned fra linken.