Representantforslag om INON behandlet i Energi- og miljøkomiteen

INON, som står for Inngrepsfrie naturområder i Norge, har vært behandlet i Stortinget. INON har tradisjonelt vært et av miljøvernsidens trumfkort i en rekke saker knyttet til grunneiernes mulighet til å utnytte egne ressurser, deriblant egne fallretter til småkraftutbygging.
Tydeligst er dette kommet frem i de kommende fylkesplanene for småkraftverk (Nord-Trøndelag unntatt). INON brukes i flere av planene aktivt til å hindre småkraftutbygginger.

Småkraftforeninga er derfor glade for at Energi- og miljøkomiteen faktisk er enig i at det er behov for en gjennomgang og revisjon. For selv om INON i utgangspunktet kun var ment å være retningsgivende, finnes det mange eksempler på at forvaltningen har praktisert begrepet som om den var bindende.

Dok. 8:37 om inngrepsfrie naturområder er altså nå ferdigbehandlet i Energi- og miljøkomiteen, som innstiller til Stortinget at saken vedlegges protokollen. Følgende forslag har dermed fått komiteens støtte: «Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget, som både drøfter og fremmer forslag til konklusjoner, knyttet til blant annet hvordan inngrepsfrie naturområder – INON – bør defineres i Norge basert på norsk natur og kulturhistorie, hvilke tekniske tiltak som skal definere INON, hvilke kategorier INON bør ha, hvilken vekt INON med eventuelle kategorier skal ha i forhold til andre samfunnshensyn og på hvilken måte forvaltningen skal tillegge INON relevans og vekt ved avgjørelse av enkeltsaker.»