Småkraftplan i Sogn og Fjordane legges snart ut på høring

Sogn og Fjordane fylkeskommune har utarbeidet et planutkast til regional plan med tema knyttet til vannkraftutbygging. Utkastet blir lagt ut til høring fra 7. mai til 28. august 2010.
Planen vil gjelde for hele Sogn og Fjordane unntatt vernede vassdrag. Sogn og Fjordane er som kjent Norges største småkraftfylke og det vil være helt essensielt at denne planen ikke legger unødvendige hindringer i Sogn og Fjordanes muligheter til å øke sine leveranser av ny fornybar energi.

Småkraftforeninga vil selvsagt avgi en uttalelse.

Se link til planutkastet.