Kraftverk over 1 MW fortsatt utenfor

Det er ingen støtte å få i Senterpartiet for å få endret datoen i overgangsordningene fra 07.09.2009 til 01.0.2004. Etter det Småkraftforeninga kjenner til er det ikke aktuelt for Senterpartiet å ta initiativ til en utvidet overgangsordning slik at alle med byggestart etter 01.01.2004 får bli med i ordningen som lovet.
Her har regjeringspartiene konkludert og alt er spikret fast. Opposisjonen har fremmet et Dok. 8 forslag som om kort tid vil bli behandlet i Stortinget. Men det er altså ingenting som tyder på at Senterpartiet vil stemme for opposisjonens forslag selv om de i utgangspunktet er enige i forslaget.

Slik flertallet er i Stortinget i dag ser det derfor ikke lyst ut for å få til en endring selv om saken er klar og ordningen urettferdig i forhold til alle lovnader, Stortingsmeldinger og andre dokumenter fra perioden 2004 – 2008.

Småkraftforeninga gir imidlertid ikke opp og vil fortsatt arbeide for en utvidet ordning, men realitetene er nok slik at det eneste halmstrået vi nå har å holde oss fast, i er endringer i selve regjeringssammensetningen – men det har jo skjedd før.