Frp: Idiotiske grunnrenteskatteregler

Frp’s Ketil Solvik-Olsen har reagert kraftig på Småkraftforeningas oppslag i gårsdagens Nationen. Solvik-Olsen kaller dagens grunnrenteskatteregler for idiotiske fordi de medfører at vassdragets og konsesjonens potensial ikke utnyttes fullt ut.
Solvik-Olsen sier til Nationen at for ham er skattereglene urimelige når regjeringen har et mål om å satse på fornybar energi og har snakket fint om småkraftverk. Da hører det ingensteds hjemme å ødelegge lønnsomheten i disse produksjonene, sier Solvik-Olsen.

Småkraftforeninga merker seg også at miljøbevegelsen støtter Småkraftforeningas syn. Både Bellona og Naturvernforbundet ønsker rigide regler som fører til tilpasninger som gir mindre kraft per naturinngrep.

Småkraftforeninga har som nevnt tidligere sendt brev til finanskomiteen om saken og vi håper det nå skal være mulig å innføre et bunnfradrag som vil fjerne dagens tilpasningsincitament som altså gir redusert kraftproduksjon,. verdiskapning og skatteinngang.

Se link til oppslag i Nationen.