Skyggelva kraft åpnet

Til tross for tilknytningsstoppen for nye småkraftverk i Sogn og Fjordane, er det likevel noen som kan koble seg opp på nettet. Det gjelder de kraftverkene som fikk konsesjon før 1. april 2009 Skyggeelva kraft som ligger i Gaular kommune er en av dem og de ble åpnet i går.
Kraftverket eies av tre grunneiere: Olav Johan Mo, Leif Ekehaug og Oddvar Rusken.

Kraftverksdata:

Effekt 4,76 MW.
Årsproduksjon 14 GWh.
Fallhøgde solide 354 m.
Rørdimensjon 900 mm duktilt støpejern.
Lengde rørgate 1020 m.
Turbiner 2. stk pelton med 3. Dyser.

Småkraftforeninga gratulerer med et flott kraftverk!