Rekordstor utbygging av fornybar energi i Sverige

I løpet av 2009 ble det registrert en rekordstor utbygging av fornybar el innen elsertifikatsystemet i Sverige. Utbygningen forventes i gi 2,2 TWh mer fornybar el per år, med start i år 2010. Det er imidlertid lite småskala vannkraft i dette volumet. Bioel står for 1,2 TWh og vindkraften med 1 TWh.
Dette viser at elsertifikatene er svært effektive, og overført til norske forhold betyr dette at Norges komparative fortrinn, nemlig småkraften og vind, vil få en tilsvatrende økning fra 2012, gitt at de byråkratiske skrankene reduseres.

Les mer på Energimyndighetenes hjemmesider.