Skumvoll med sertifikatspørsmål til Riis-Johansen

Frps Henning Skumvoll, som sitter i Energi- og miljøkomiteen, har i dag sendt et skriftlig spørsmål til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Spørsmålet er gjengitt under:
“Den Rød-Grønne regjeringen skal innføre Grønne sertifikater i 2012. All fornybar energi bygget etter 7.9.2009 nyter godt av denne ordningen. Tidligere bygget anlegg får ikke tilskudd.
Kvinnherad kommune har dårlig økonomi, og vært på Robekk-listen. Utbygget småkraft i kommunen er ca 120 GWh. Med den svenske ordningen på 20 øre /kWh ville dette gi et tilskudd på over 20 mill kr. Kvinherad kommune ville da få større skatteinntekter.
SP hevder ofte å være distriktspartiet. Er statsråden bekvem med at det ikke vil bli gitt tilskudd til småkraftverk bygget i perioden 2004 til september 2009?”

Følg linken til spørsmål og bakgrunn. Småkraftforeninga vil gjengi svaret fra Riis-Johansen når det foreligger.