Grunneiere får 20 mill. kr i erstatning

Grunneierne i Øksendalsvassdraget i Sirdal er tilkjent erstatning på over 20 millioner kroner for fallrettighetene i forbindelse med Sira-Kvinas utbygging. I utgangspunktet antydet grunneiernes prosessfullmektiger Bjørn Stordrange og Hege Birkeland Ersdal at det totalt kunne bli snakk om erstatninger på mellom 60 og 70 millioner kroner.

Nå har skjønnsretten sagt sitt — og i rettsboken går det frem at erstatningene blir på i overkant av 20 millioner kroner.

Bjørn Stordrange og Hege Birkeland Ersdal sier at selv om skjønnsretten satte erstatningen vesentlig lavere er avgjørelsen en seier for fallrettshavere og grunneiere, som nå vil få vesentlig høyere erstatninger for sine fall.

Det viktigste med skjønnet er ifølge advokatene at retten fastslår både at Sira-Kvina ikke har ervervet og erstattet fallene tidligere og at disse nå skal erstattes etter den verdi de ville ha hatt ved separat og privat utbygging.

Småkraftforeninga mener at dette er et endelig og absolutt farvel til den gamle naturhestekraftmetoden, som gjennom mange tiår har medført at norske grunneiere har fått for lave erstatninger.

Se link til mer info.