Svensk småkraftforening er 30 år

Småkraftforeninga deltar på Svensk vattenkraftforenings og Sero’s 30-års jubileumsarrangement i Norrkjøping i dag og i morgen. Svenske Sero er parablyorganisasjonen som favner all fornybar energiproduksjon i Sverige, deriblant den svenske småkraftforeningen.
Arrangemenet innheholder en seminardel hvor blant annet det kommende sertifikatmarkedet vil bli diskutert.

Småkraftforeninga vil også gi en presentasjon av småkraften i Norge.

Fakta om den svenske småskala vannkraften:

* Det finnes om lag 40 000 fall, men kun 5% utnyttes til småkraftproduksjon.
* Det finnes om lag 4100 kraftverk men om lag 2100 er nedlagde.
* Årlig produksjon fra småkraften i Sverige er 4,3 TWh.
* Gjenstående potensiale som først og fremst kommer fra å sette i drift nedlagte småkraftverk, er om lag 2,7 TWh. I sum kan småkraften nå 7 TWh årlig hvilket er om lag 10% av totalproduksjonen fra vannkraft i Sverige.