Småkraftforeninga holdt fordrag på NTNU

Småkraftforeninga var invitert til å holde et foredrag en internasjonal konferanse på NTNU Trondheim hvor temaet var norsk småkraftnæring. Det var styreleder i Småkraftforeninga Trond Ryslett som holdt foredraget for en delegasjon fra EU-området.
Konferansen var en ded av S.M.A.R.T programmet: “Strategies to proMote small scAle hydro electRicity producTion in Europe”

Ryslett gikk gjennom alle de viktigste barrierene så som nettilgang, finansiering av nett, mangel på støtteordninger, konsesjonsprosessen og ikke minst skattemessige forhold.

Småkraftforeninga ga også en generell orientering av det norske kraftmarkedet m.v.

Se link for info om SMART-programet.