Giske mener det er nok fornybar el i Norge

Nærings- og handelsminister Trond Giske kommer med denne oppsiktsvekkende uttalelsen i DN i dag. Giske sier videre at i Norge er elforsyningen tilnærmet 100 prosent fornybar, og at det derfor ikke har gitt noen mening å støtte storstilt utbygging av fornybar energi.
Småkraftforeninga synes at dette er en altfor passiv holdning fra en Nærings- og handelsminister. Og med vinterens kraftkrise i frisk minne, er det oppsiktsmessig å påstå at nær 100% av elforsyningen er fornybar. Som kjent importerte Norge store mengder kjernekraft og ikke minst kullkraft fra Sverige.

Dernest er et av hovedpoengene med videre norsk utbygging at vi skal eksportere kraften til utlandet i perioder med overskudd. Vår fornybare kraft vil serve et økende regulermarked i Europa etter som mer og mer vindkraft bygges ut. Vår fornybare vann- og vindkraft vil også redusere CO2-utslipp når den erstatter særlig kullkraften som fortsatt er dominerer elproduksjonen i Europa.

Dernest burde en næringsminister ha nok næringsvett til å se at denne eksporten også representeter en foretningside, som kan gi Norge betydelige inntekter i årene etter oljealderen.

Hvis Giske holdinger er representative for Ap og dermed topplledelsen i regjeringen, så har energibransjen et betydelig problem.

Se link for mer info.