Småkraftforeninga møtte Høyre

Småkraftforeninga hadde i dag et konstruktivt møte med Høyres representanter fra flere komiteer. Styreleder Trond Ryslett, styremedlem Egil Berge og daglig leder Bjørn Lauritzen, møtte en stor delegasjon fra Høyre på Stortinget i dag. Høyre stilte med Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen fra finanskomiteen, Svein Flåtten og Elisabeth Røbekk Nørve i Næringskomiteen, Bjørn Lødemel og Siri Meling i energi og miljøkomiteen.
Småkraftforeninga ga en orientering om sertifikatsaka (her har Høyre med flere fremmet et Dok. 8 forslag om full tilbakevirkende kraft som skal opp til behandling i juni), grunnrenteskatt (bunnfradrag på 20 GWh) og eiendomsskatt/formueskatt.

Det er Småkraftforeningas klare oppfatning at vi har en solid støttespiller i Høyre i alle de nevnte sakene.