Flere småkraftrelevante saker til behandling

Flere saker som direkte vil påvirke småkraftbransjen er til behandling i Stortinget denne våren. Dette gjelder dok. 8 forslagene om å heve konsesjonsgrensen for småkraftverk i vernede vassdrag fra 1 MW til 3 MW (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46600), forslag om inngrepsfrie naturormåder -INON (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=45158) og ikke minst forslag om å fjerne 1 MW grensen gjeldende overgangsreglene knyttet til grønne elsertifikater (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=46057).
Småkraftforeninga kommer tilbake med referater fra Sortingsbehandlingene (INON ble behandlet i går).

Sertifikatssaken vil bli behandlet i Stortinget i begynnelsen av juni og vi oppfordrer berørte småkraftseiere å komme til Oslo for å overvære debatten. Vi vil informere om dato for behandling når det er endelig fastsatt.