Valget i Sverige avgjør

Hvis venstresiden tar makten i Sverige etter høstens valg, er det ikke sikkert at planene om et norsk-svensk elsertifikatmarked overlever. Det fremgår av en intervjurunde Montel har foretatt blant opposisjonen i Sverige.
Det er frykten for å undergrave egne vindkraftinvesteringer til fordel for norsk vannkraft som er hovedinnvendingen mot et felles marked.

Miljøpartiet, Sosialdemokratene og Vänsterpartiet utgjør den såkalte
rød-grønne alliansen foran høstens valg i Sverige. Ifølge alliansens syn så vil sertifikatspørsmålet i stor grad påvirkes av en rapport som Energimyndigheten legger frem bare fire dager før valget.

Den rød-grønne alliansen i Sverige er i utgangspunktet positive til et felles marked, men mener at det må sørges for utvikling av fornybar energi i begge land.

Småkraftforeninga tror at det skal være mulig å samle seg om et felles marked og viser til at det i dag er langt gunstigere å investere i vindkraftprosjekter i Sverige, fordi marginaltapene er vesentlig lavere enn i Norge.