Stortinget skal debattere sertifikatforslag 3. juni

Det er nå klart at dok. 8 forslaget til Høyre, Frp, Krf og Venstre om på fjerne 1 MW begrensingen i overgangsordningen, skal behandles av Stortinget 3. juni. Behandlingen vil skje ved 12-tiden. Høyre inviterer i den forbindelse Småkraftforeningas berørte medlemmer til å overvære behandlingen på Stortinget, og interesserte som kunne tenke seg en Oslo-tur i begynnelsen av juni, bes gi beskjed om dette til bjorn.lauritzen@norskog.no så fort som mulig.
Dette blir en unik mulighet til å se de ansvarlige “live” i en sak som har store konsekvenser for de som per dags dato er utenfor overgangsordningen.

Dette blir en historisk begivenhet for småkraftnæringen i Norge, enten på godt eller på vondt.