Aase orienterte om nettsituasjonen i Sogn og Fjordane

Nettsjefen i Sogn og Fjordane Energi Nett, Asgeir Aase, orienterte på et møte i Førde i dag, om den anstrengte nettsituasjonen i fylket. Nettsituasjonen er fortsatt anstrengt og den vil heller ikke bli bedre før Ørskog-Fardal linja er på plass trolig en gang i 2014/15. Samtidig er det en eksplosiv økning i kraftoverskuddet i regionen. Potensialet til både småkraft, magasinkraft og ikke minst vindkraft er meget stort, noe som gjør Sogn og Fjordane til overskuddsområde for kraftproduksjon, noe som ikke minst Midt-Norge vil få glede av under forutsetning av at det kommer tilstrekkelig overføringskapasitet mellom landsdelene.