Massiv tilbakevirkende kraft i Sverige

Myndighetene har argumentert ivrig for at vilkårene i Norge og Sverige må være mest mulig like. Den argumentasjonen nyttes gjerne i forbindelse med et utvidet anleggsbidrag hvor man i Sverige kan inkludere investeringer i det maskede nettet.
Hvis det er et hovedprinsipp at alt skal være likt, så bør også selve sertifikatkriteriene også være like. Da er det greit å være klar over at det svenske systemet gir nesten halvparten (42%) av sertifikater til allerede eteblerte kraftverk, gjerne større magasinkraftverk. Med tanke på hvor langt inne det sitter å gi sertifikater som lovet til kraftverk på over 1 MW etablert etter 01.01.2004, attpå til i en sterkt avkortet sertifikatperiode, så er det oppsiktsvekkende at OED ikke har fokusert på dette poenget.

Videre går 34 % av de svenske sertifikatene til ny eller økt fornybar elproduksjon i gamle kraftverk.

Kun 24 % av sertifikatene går til ny fornybar elproduksjon i nye anlegg.

Dette går frem av en presentasjon som Gustav Ebenå fra Energimyndigheten i Sverige viste på Sero’s 30 års jubileum i Norrkjøping nylig.

Se link til hele presentasjonen.