LMD har startet opp arbeidet med en ny landbruksmelding

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har startet arbeidet med en ny landbruksmeldning, og Småkraftforeninga var invitert til å gi en orientering om småkraftens rolle som landbruksutvikler m.v. Meldingen skal være klar våren 2011 og skal etter alle solemerker inneholde et eget kapittel om tilleggsnæringer. Småkraftforeninga var i den forbindelse invitert sammen med tre andre organisasjoner til å orientere LMDs administrasjon om småkraftens betydning som verdiskapning og grunnlag for bosetting i distriktene.
Småkraftforeninga gjorde et poeng ut av at småkraften like godt kan bli en hovednæring som den kan bli en tilleggsnæring, men at byråkratiseringen må stoppe opp.

Småkraftforeninga mener det er svært positivt at LMD legger opp til at småkraften blir en del av landbruksmeldningen og vi vil komme med ytterlige innspill til prosessen med å utarbeide meldingen.