Skumsvoll fikk svar av Riis-Johansen

Frp’s Henning Skumsvoll fik svar på sitt spørsmål om Riis-Johansen var komfortabel med at småkraftverk i kommuner med svak kommuneøkonomi ikke får sertifikater. Terje Riis-Johansen sitt svar er som følger:
“Formålet med elsertifikatene er å bidra til økt produksjon fra fornybare energikilder. Overgangsordningen ble etablert for å sikre fortsatt utbygging av fornybar kraft fram til det felles elsertifikatmarkedet med Sverige er etablert. Dette var også begrunnelsen for Bondevikregjeringen da den etablerte en overgangsordning i 2003. Regjeringens opplegg for overgangsordningen er basert på en helhetsvurdering og det var viktig å skjære gjennom vanskelige grensedragninger og avklare ordningen framover. Vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004 og installert effekt inntil 1 MW (mikro- og minikraftverk) er inkludert i ordningen.”

Intet nytt fra den kanten altså, noe som heller ikke var ventet.

Se link for spørsmål med begrunnelse samt svaret.