Lokal verdiskapning i praksis

Ølselva Kraft i Vindafjord, Rogaland leverer nå kraft inn på nettet. NRK Rogaland hadde nylig et innslag om lokal utbygging av småkraftverk. Ølselva Kraftverk på Bjoa har begynt å lever kraft inn på nettet. Årsproduksjonen er om lag 2 GWh eller kraft nok til 100 husstander.
Ølselva Kraft er et strålende eksempel på lokal utbygging hvor grunneierne samarbeider med andre grunneiere som har bygget ut tidligere.

I dette tilfellet er det Egil Kambo fra Kambo Kraft og Teknikk som står for utbyggingen og drifta.

Småkraftforeninga gratulerer med et flott minikraftverk.