Behandling av dok. 8 forslag gjeldende overgangsreglene 3. juni

Opplegget for Stortingsbesøket 3. juni tar form. Slik det ser ut nå skal Stortinget behandle dok. 8 forslaget til opposisjonen ca. kl 1400. Oppmøte blir imidlertid kl 1130 hvor vi tas i mot av representanter fra forslagsstillerne (Høyre, Krf, Venstre og FrP). Det blir høyst sannsynlig også anledning til å møte media og gi uttrykk for sin mening om hele sertifikatsaken og de barberte overgangsordningene.
Invitasjonen om å overvære debatten i Stortinget står fast og interesserte bes kontakte daglig leder Bjørn Lauritzen (bjorn.lauritzen@norskog.no) for registrering.