D-dag for overgangsreglene

I dag avgjøres i praksis om dok 8. forslaget om å fjerne 1 MW begrensningen i overgangsordningene får tilslutning eller ikke. Stortingets energi- og miljøkomite skal i dag avgi innstilling i dok. 8 forslaget fra opposisjonen.
Selv om Senterpartiet flere ganger har sagt at de ikke ønsker begrensningen på 1 MW, som gjør at om lag 160 småkraftverk blir fratatt tidligere garantert støtte, kommer de høyst sannsynlig ikke til å stemme for forslaget. Årsaken er rett og slett at forslaget kommer fra opposisjonen.

Dette til tross for at Senterpartiet til alt overmål sitter med lederen for komiteen, nemlig Erlig Sande fra småkraftfylket Sogn og Fjordane.

Småkraftforeninga vil selvsagt redegjøre for innstillingen, med alle merknader, så snart den foreligger.