3. juni: Nytt tidspunkt for debatten – kl 1300

Siste nytt er at debatten starter litt tidligere enn tidligere antatt. Akkurat nå ser det ut at debatten starter ca. kl 1300. Det betyr at alle som har meldt sin ankomst helst bør prøve å møte opp en halv time tidligere dvs. kl 1100.
Det er mange saker som skal behandles denne dagen og derfor vandrer tidspunktet litt frem og tilbake, men siste nytt er altså at debatten om overgangsreglene starter kl 1300.

Eventulle nye endringer i tidspunktet blir lagt ut på hjemmesiden.