Sande beklager resultatet

I en radiodebatt beklaget Erling Sande utfallet i saka om overgangsreglene. Sande sa blant annet følgende:
“I denne saken har vi ikke nådd fram i regjering med det som var vårt primære syn. Vi ønska en mer omfattende overgangsordning. Men slik er det av og til at man ikke alltid når frem med sine ønsker når man er et lite parti, sier Sande.”

Sande debatterte saken med småkraftseier Tor Arild Elstad som er en av tre som eier småkraftverket Knutfoss Kraft i Grong.

Elstad sier at de er mildt sagt skuffet og de føler seg lurt.

Det er en berettiget skuffelse de deler med om lag 160 andre som trodde på regjeringens sertifikatgarantier og investerte millionbeløp.

Se link til selve radiodebatten under avisnytt seksjonen.