Dagsorden for Stortinget i morgen er klar

Som kjent skal Stortinget debattere dok. 8 forslaget om en utvidet overgangsordning knyttet til grønne sertifikater i morgen. Dagsordenen er klar og saken kommer som nummer 4. Men i tillegg skal Stortinget også debattere to andre kraftrelaterte saker (sak nr. 3 og 5). Det blir derfor anledning til å få med seg debatter norsk kraftlinjepolitikk (sak 4) og norsk vannkraftpolitikk (sak 5).
Men primært skal vi overvære debatten om overgangsordningene (sak 4).

Se link til dagsorden.