Høyre vil fjerne grunnrenteskatten

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, foreslår Høyre at den lite logiske grunnrenteskatten for småkraftverk fjernes. Småkraftforeninga er glade for Høyres initiativ og støtter selvsagt forslaget.
Bjørn Lødemel, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre, sier at grunnrenteskatten må fjernes:

“– Høgre meiner grunnrenteskatten er urettferdig og unødvendig. Det er urimeleg at dei som byggjer ut småkraftverk skal få ein slik straffeskatt på småkraftverka mellom 5,5 og 10 MW, seier han.

Lødemel meiner dei negative følgjene er både mindre produksjon av straum enn kva ein kunne hatt, og lågare inntekter til dei som har investert i småkraft og straumproduksjon. No oppmodar han raudgrøne politikarar om å støtte forslaget, for å hjelpe småkrafteigarane.”

Så gjenstår det om de rødgrønne tar denn lissepasningen fra Lødemel og Høyre.

Se link for mer info.