Småkraftseminar i Målselv i gang

Småkraftforeninga arrangerer sammen med Norges Bondelag, Grønne energikommuner og Næringshagen i Troms et småkraftseminar i Målselv Troms. Seminaret samler om lag 30 deltagere og temaene favner vidt; fra fallretter og grunneiersamarbeid, planlegging av kraftverk i egen regi, konsesjonsbehandling, etablering og drift av småkraftverk samt presentasjon av en utstyrsleverandør (Energi Teknikk).
Foredragsholderne favner også vidt og inkluderer følgende:

* Helge Midttun, Grønne energikommuner
* Terje Engvik, Bondelaget
* Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga
* Gunnar Olav Furu, plansjef Sunndal kommune.
* Anders Sigstad, Landkreditt
* Gry Berg, NVE.
* Eivind Tvedt, Energi Teknikk