Utdrag fra ordskiftet

I referatet skjuler det seg en rekke gode og til dels spisse formuleringer. For å øke lesbarheten har vi samlet et knippe av de beste formuleringene. Ketil Solvik-Olsen Frp
“Dagens debatt er en manifestasjon av et svik fra tre partier i Stortinget. Det er en debatt som reflekterer et ønske om å manipulere historien.”

“”Håper dette var oppklarende. Og at du nå kan kjenne deg trygg på at partiet ditt fortsatt er til å stole på.»

Er det et parlamentarisk uttrykk å få le etter et slikt sitat? Jeg ville bare spørre før presidenten klubber, presidenten har gjort det før med meg.

Presidenten: Kunne du funnet et annet, ville det være en fordel.

Da skal jeg la være denne gangen.

Det er åpenbart løgn – det er det vel heller ikke lov til å si – eller en luring av partimedlemmer å late som at et løfte blir opprettholdt, når man i dag åpenbart bryter det. Regjeringsmedlemmene og de rød-grønne partimedlemmene står nå her og forsvarer dette løftebruddet som om historien ikke har vært annerledes.”

Bjørn Lødemel (H)

“Underteikning av intensjonsavtalen med Sverige 7. september – ei veke før valet – var utan tvil eit stunt for å kunne nytte denne saka i innspurten av valkampen. No gjenstår det å sjå om dette blir eit nytt løftebrot.”

“Elles har denne debatten heilt klart synt at vi står overfor eit gedigent løftebrot. Det er ca. 160 småkraftverk som gjennom uttale og behandling i Stortinget har fått klare signal om at dei vil kome inn på den grøne sertifikatordninga. Nationen viste til at distrikta ranes for inntil 1,2 mrd. kr.”

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

“Det tragiske med denne saken er at alle de som valgte å satse, og som tok stor økonomisk risiko med byggestart allerede i årene 2004–2009, nå straffes ved at regjeringspartiene bruker sitt flertall til å avvise forslaget fra opposisjonen, som ber om at anlegg med byggestart fra januar 2004, og som kvalifiserer for grønne sertifikater fra 2012, må kunne inkluderes i overgangsordningen.”

Ketil Solvik-Olsen (FrP

“En ekte mann står ved sine løfter, selv når det koster. En halv mann bryter sine løfter, men innrømmer dem i alle fall. Det finnes ikke et parlamentarisk uttrykk om en mann som bryter sine løfter, og regjeringens løfter, og etterpå benekter det. Løftet var at overgangsordningen skulle inkludere alle kraftverk, som i den endelige ordningen. Det var det prinsipielle løftet som ble gitt.”

“Det å stå inne for et løfte som er gitt handler om noe helt annet. Det handler om ære, om å være troverdig og å kunne inngi tillit. Den hederligheten som politikere skal ha – og ikke minst som regjeringen skal ha, også når et enstemmig storting sier det – har vi ikke i denne saken. En prøver nå med vikarierende argument å late som om det ikke er en sammenheng mellom det løftet som ble gitt og det saken handler om.”

“Derfor er det ingen penger å spare på dette, og det er mye ære å tjene på å snu, fra regjeringens side.”

Linda C. Hofstad Helleland (H)

“«Rundlurt» er et dekkende og godt begrep i denne saken for alle de i Distrikts-Norge som trodde på regjeringens løfter om at utbygging av fornybar energi, er et prioritert politisk område”.

Henning Skumsvoll (FrP)

“Det er jo en holdning som jeg må si er uforenlig med god folkeskikk når det gjelder hva man har lovet tidligere.”