Småkraftforeninga deltok på småkraftseminar på Geilo

Seminaret ble arrangert av Ustekveikja Energi på Bardøla Høyfjellshotell og samlet om lag 30 interesserte. Deltagerne var i hovedsak eiere av kraftverk i drift eller hadde konkrete utbyggingsplaner med søknad om konsesjon inne til behandling hos NVE.
Småkraftforeninga tok for seg de mest sentrale rammevilkårene så som nettilgang, anleggsbidrag, sertifikatene inkludert overgangsordningene, konsesjonskøen, vernede vassdrag, fylkesvise planer, forslag om konsesjonsplikt for lavspent fordelingsanlegg m.v.