Håpløs vinkling om fornybarandelen

Flere medier deriblant NRK har valgt en fullstendig misvisende heading når de skal kommentere IEAs vurdering av fornybarsatsningen til en rekke land. Det blir gjort et stort poeng av at Norge er blant de verste på ny fornybar energi og er neste dårligst i Europa.
Årsaken er at de har kun vurdert alternative energikilder som da ekskluderer vannkraften. Dermed fremstår Norge som nesten har all sin elproduksjon fra nettopp vannkraft, som lite fornybar – og sjeldent eller aldri har vi sett en mer tendensiøs bruk av statistikken.

Småkraftforeninga er i denne saken helt på linje med statssekretær Sigrid Hjørnegård som peker på det faktum at vannkraften, småkraften inkludert, ikke er med i statistikken og at vi i realiteten er klar Europamester i fornybar energiproduksjon.

Så er det forsåvidt en helt annen sak om hvorvidt regjeringens satsning på feks småkraft er tilstrekkelig.

Se link for mer info.