Statnett planlegger flere mobile kraftverk

Statnett sier det bare var flaks som gjorde at det ikke ble en stor strømstans på Vestlandet i vinter. Nå planlegger Statnett flere mobile krafverk på Vestlandet.
Bellonas Marius Holm er kritisk til denne situasjonen og sier at disse reserveanleggene koster like mye som Norge bruker på fornybar energiproduksjon hvert år. Hadde vi brukt de samme pengene på å bedre kraftsituasjonen, fremfor bare å lage reserveløsninger, så hadde vi fått mye mer igjen for pengene.

Planene møter også kritikk fra politisk hold hvor både Frp og SV ønsker å se nærmere på dette.

Frps energipolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen krever at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) kommer til Stortinget.
“– Han må komme til Stortinget og gjøre rede for kraftsituasjonen i Hordaland. Dette er blitt en kopi av situasjonen i Midt-Norge, der vi i fire år har snakket om kraftkrisen uten å løse den på varig vis. Fremfor å si ja til to-tre mobile gasskraftverk, burde det bygges et nytt fullverdig gasskraftverk som en permanent løsning”, sier Solvik-Olsen til NTB.

Småkraftforeninga mener dette må være pinlig for Olje- og energiministeren (og regjeringen), siden han per dags dato ikke har foretatt seg noe som vil kunne hindre en kollaps i kraftforsyningen på Vestlandet. Det han kumme ha gjort, og som ville ha fritatt ministeren for mye av ansvaret, er å gi konsesjoner til Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal linjene straks. For hver dag disse konsesjoenene holdes tilbake, så øker risikoen for utfall på Vestlandet og nye kraftkriser i Midt-Norge.

Se link for mer info.