Feil av Riis-Johansen

I forbindelse med Stortingets behandling av dok. 8 forslaget om overgangsordningene 3. juni, uttalte Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen seg feilaktig om støtten til vindkraftprodusenter. Riis-Johansen sa til Nationen at også vindkraftprodusentene nok angret på at de ikke ventet å søke om støtte da støttenivået var høyere.
Dette er ikke et relevant poeng siden vindkraftprodusenter som har mottatt Enova-støtte kan bli med i det kommende sertifikatmarkedet fra 2012 under forutsetning av at de betaler tilbake Enova-støtten.

Dermed kan de bytte ut en lav Enova-støtte med full sertifikatstøtte.

Se link til oppslaget i Nationen hvor den aktuelle uttalelsen kommer helt til slutt.