Konsesjonsplikt lavspent fordelingsanlegg

Som kjent har OED sendt ut på høring et forslag om å innføre konsesjonsplikt også for lavspent fordelingsanlegg. Småkraftforeninga har gått kraftig i mot dette forslaget da vi mener det vil fjerne en viktig motivasjon for å etablere mange småkraftverk, nemlig å kunne forsyne en mindre gruppe forbrukere med egenprodusert kraft og uten å måtte svare nettleie til nettselskapet.
Etter det vi kjenner til vil imidlertid OED likevel gjennomføre de foreslåtte endringene i forskriften og at den trolig vil bli gjort gjeldende fra 1. juli i år.

Småkraftforeninga beklager dette og registrerer at istedet for å legge til rette for småkraftproduksjon, så er også dette ett skritt i feil retning.

Ordningen får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft.