Statnett presser Riis-Johansen

Statnett kjører for tiden den reneste presskampanjen mot olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Sist ut er kommunikasjonsdirektør i Statnett Tor Inge Akselsen som sa til NRK i går, at på grunn av politisk sommel var det små sjansar til å få bygd ferdig Sima – Samnanger i løpet av 2012. Akselsen tror ikke att vedtaket kom før etter sommaren.
I tillegg vurderer Statnett å kjøpe inn nye mobile gasskraftverk og innføre ytterligere prisområder. Fra før av har de allerede sendt deler av Sima-Samnanger entreprisen ut på anbud.

Alt i alt er Statnett overtydelige på at de nå kommer til å handle all den tid statsråden, etter Akselsens utsagn, kun driver med sommel. En del av somlingen skal forøvrig skje i dag hvor Riis-Johansen skal ha et rådslagningsmøte i Bergen hvor temaet da er den anstrengte forsyningssikkerheten i Bergensområdet.

Småkraftforeninga mener at situasjonen er uholdbar og at istedet for å legge konsesjonene til gulning i to år, så må statsråden straks vise handlekraft og bekrefte konsesjonen til Sima-Samnanger før ferien og Ørskog-Fardel umiddelbart etter ferien (gjelder 2010).