Venstre angriper Senterpartiet

Venstres Borghild Tenden kommer med kraftig kritikk av Senterpartiets håndtering av saken om overgangsreglene. Tenden sier blant annet følgende:
“Mange ser nå ut til å sitte igjen med store tap som går på bekostning av evnen til å skape en annen næring, noe de oppfatter som svært urettferdig. Takket være Senterpartiet.”

Tenden sier videre:

“Saken om grønne sertifikater minner meg dessverre altfor mye om biodieselsaken. De rød-grønne sier én ting og følger ikke opp det de har lovet. Det er synd for miljøet, det er synd for de gründerne som har stolt på regjeringspartiene og skapt miljøvennlige arbeidsplasser, og det føyer seg i rekken av saker som kan skape politikerforakt.”

Småkraftforeninga kan ikke annet enn å være enig med Tenden og mener at Senterpartiet ikke kan løpe fra sitt klare ansvar når de tross alt sitter i regjeringen.