Statkraft tviler på oppstart 01.01.2012

I et intervju til Montel sier seniorrådgiver i Statkraft Håvard Vaggen Malvik at han tviler på at oppstart av ordningen vil skje 1. januar 2012. Årsaken er rett og slett at det er for mange detaljer som skal avklares, blant annet forholdet til EUs fornybar direktiv. Normalt tar det over ett år på å implementere EU direktiver i norsk lovgivning.
Også Småkraftforeninga har etterlyst konkrete bevis på fremdrifgt i forhandlingene, og har lenge vært bekymret for om tidsplanen vil holde.

Når så Statkraft går ut på denne måten, er det også et spørsmål om ordningen i det hele tatt vil komme. Det kan faktisk skje at ordningen ikke er oppe å går før etter neste Stortingsvalg som jo er i 2013.

Småkraftforeninga håper i det lengste at ordningen vil være på plass som lovet 01.01.2012 og at overgangsordningene utvides til å omfatte alle som ville ha vært sertifikatberettiget når ordningen trer i kraft og som hadde byggestart etter 01.01.2004

Se link til hele intervjuet.