Forslag om å heve konsesjonsplikten fra 1 til 3 MW i vernede vassdrag

Selv om innstillingen foreslår at forslaget avvises (og kun vedlegges protokollen) så inneholder innstillingen noen interessante formuleringer. I første rekke gjelder dette henvisningene til olje- og energiministerens brev til komiteen av 12. mai 2010, hvor han ikke avviser en at det pga. hensynet til forsyningssikkerhte og klimatrrusselen, at det kan tillates kraftverk over 1 MW i vernede vassdrag.
Dette er ikke det samme som å heve konsesjonsgrensa, siden det i hvertfall i teorien er mulig å etablere kraftverk over 1 MW (og som da utløser konsesjonsplikt). Det er likevel positivt at man erkjenner at klimatrusselen mv., må innebære at alle steiner må snus i arbeidet med å begrense CO2-utslippene, inkludert utbygginger i vernede vassdrag.

Se link for innstillingen til E&M komiteen.