Full forvirring om sertifikatene

Nok en gang sås det betydelig tvil om hvorvidt sertifikatordningen kommer til å bli teknologinøytral. Saken om å gi støtte til såkalte lønnsomme kraftverk har blusset opp igjen og statssekretær i Olje- og energidepartementet Sigrid Hjørnegård, sier til Montel at mengden norsk vannkraft som vil bli bygget ut ikke kun vil avhenge av sertifikatmarkedet, men også gjennom konsesjonssystemet.
Småkraftforeninga mener dette er oppsiktsvekkende opplysninger dersom konsesjonssystemet skal nyttes til en sondring og avveining mellom de ulike teknologiene. Det er også et åpnet spørsmål om det i det hele tatt vil være mulig å innta i konsesjonsprosessen forhold som dette.

Småkraftforeninga mener at teknologinøytralitet er et bærende prinsipp ved hele sertifikatmarkedet, siden det er nettopp dette prinsippet som vil gi mest fornybar kraft per sertifikatkostnad. Skal dette prinsippes avvikes så faller jo mye av poenget med sertifkatene bort.