Forsøget Haugaelva småkraftverk åpnet

Småkraftforeninga deltok sist torsdag på åpningen av kraftverket med det noe spesielle navnet . Kraftverket er bygt i Haugaelva på Sævareid i Fusa kommmune. Navnet har sin bakgrunn i at oldefaren til Asbjørn Heidal for 90 år sidan, altså i 1910, satset på noe nytt; han fikk bygd seg en ny Norlandsjekte som bar navnet Forsøget.
Dette med små kraftverk er også en ny bransje for familien Heidal som i tillegg med småkraftprodukjson også driver med fiskeoppdrett og i byggebransjen og dermed namnet Forsøget.

Kraftverksdata:

– 2 MW effekt med en forventet årsprodukjson på om lag 7 GWh.
– slukevne på 220 % av middelvassføring.
– utbyggingskostnad om lag 16 mill. kr (2,3 kr/kWh)
– fall 206 meter.
– rørgate Ø 800 mm med en lengde på 1800 meter
– 1 Peltonturbin

Småkraftforeninga gratulerer med et flott småkraftverk.