Ny masteroppgave om det kommede sertifkatmarkedet

Oppgaven heter “Possible designs of a joint Norwegian/Swedish system fortradable green certificates” Forfatter er master of Science student Ingrid Björklund. Småkraftforeninga er intervjuet i forbindelse med oppgaven som nå foreligger.

Oppgaven inneholder en grundig analyse av mulige implementeringsalternativer, og har særlig vurdert dette ut fra investors synsvinkel.

Det vil gå for langt å gjengi alle analysene, men vi nøyer oss med å peke på at rapporten er i tvilende til at ordningen rent tidsmessig klarer det forutsatte oppstartstidspunket som er 1. januar 2012.

Rapporten kan fås ved å maile bjorn.lauritzen@norskog.no.