Småkraftforeninga får støtte i sin kritikk av Statnett

Småkraftforeningas styreleder Trond Ryslett hevdet på Småkraftdagene i år at Statnett selv må ta noe av skylden for mye av motstanden mot de ulike kraftlinjeprosjektene på Vestlandet. Statnett’s kommunikasjonsdirektør Tor Inge Akselsen var på ingen måte enig i Rysletts kritikk og kom med kraftige og til dels arrogante motangrep.
I siste nummer av Teknisk Ukeblad får imidlertid Ryslett støtte av NVE sjef Agnar Aas som sier det samme som Ryslett, men enda sterkere. Aas sier rett ut at mye ville ha vært lettere dersom Statnett hadde gjort et anstendig forarbeid i forkant.

Så gjenstår det å se om Tor Inge Akselsen også tilbyr Agnar Aas jobb i Statnett. Trond Ryslett fikk nemlig et slikt tilbud på Småkraftdagene, men så vidt vi vet, uten å takke ja.