Fakta om det svenske sertifikatsystemet

Det er etter planen kun 1 1/2 år til det felles sertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige skal tre i kraft. På norsk side er det begrenset med offentlig informasjon om sertifikatssystemet. I Sverige derimot har Energimyndigheten en egen hjemmeside som inneholder alt som er verdt å vite om det svenske sertifikatmarkedet.
Interesserte vil ha stor nytte av å sjekke ut noe av den infoen som ligger der.

Se linkk til hjemmesiden.