Vårssesjonen avsluttet

Fredag avsluttet Stortinget vårsesjonen. Stortinget tar nå ferie frem til 30. september. Noe av det første Stortinget skal gjøre da er å behandle Statsbudsjettet for 2011. Småkraftforeninga vil arbeide inn mot Statsbudsjettet med særlig to skattesaker; bunnfradrag grunnrenteskatt og en mer levelig eiendomsbeskatning.