Energi- og vassdragsjuss

Det er mulig å øke egen kompetanse om energi- og vassdragsjuss på en effektiv måte. Nemlig ved å ta kurset Energi- og vassdragsjuss som arrangeres årlig av MQ-Consult.
Kurset tar for seg relevante forhold som eiendomsretten til vassdrag, eiendomsgrenser i vassdrag, utbyggingsrett, konsesjonsjus, forurensning, vannkvalitet mv.

Kurset passer alle som ønsker å øke sin egen kompetanse det være seg grunneiere, utbyggere, rådgivere – generelt alle som arbeider med kraft og kraftutbygginger i vassdrag.

Årets kurs er nettopp avsluttet, men nytt kurs starter opp på nyåret og avsluttes med en frivillig eksamen i mai.

Kurset består en en innledende del med tre hjemmeoppgaver før kurset avsluttes med en 5 dagers samling med forelesere (og eksamen) i mai. Foreleserne er forøvrig fra øverste hylle med kompetanse på internasjonalt nivå.

Anbefales!

Se link til kursets hjemmeside.