NorGer er oppegående

Statnett går inn i NorGer. Statnett har gått inn i NorGer-prosjektet og vil utvikle prosjektet videre i samarbeid med dagens NorGer-partnere – Lyse, Agder Energi og det sveitsiske energihandelsselskapet EGL. Statnett har overtatt femti prosent av NorGer prosjektet, som planlegger en likestrøms sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Lyse, Agder Energi og EGL har etter dette en eierandel på 16,67 prosent hver. Avtalen bygger opp under Statnetts ambisjon om å kontrollere og koordinere alle norske interesser I pågående strømkabelprosjekter mellom Norge og utlandet.
NorGer er en planlagt 600 km lang likestrømskabel på 1400 MW fra Norge til Tyskland.

Etter planen vil kabelforbindelsen komme i land nær Wilhelmshaven på Nordsjøkysten på tysk side, hvor det vil bli bygget en strømretterstasjon for å koble sammen kabelen med det tyske høyspenningsnettet i Moorriem (nær byen Elsfleth).

I Norge vil kabelforbindelsen etter planen komme i land i nærheten av Flekkefjord, og derifra vil kraften bli transportert ved hjelp av en 70 km lang likestrøms luftledning til Tonstad i Sirdal kommune. Det vil bli også bli bygget en omformerstasjon på norsk side for å koble NorGer til det norske høyspenningsnettet.