Kåss til Helse og omsorgsdepartementet

Robin Kåss er fra i dag statssekretær for helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Det betyr at Kåss slutter som statssekretær for Terje Riis-Johansen i OED.
Med tanke på Kåss sin bakgrunn som lege, er kanskje HOD et mer passende departement enn OED.

Overgangen vil nok også sette fart i spekulasjonene om Riis-Johansen sin fremtid i OED.

Se link for mer info.