Sammenslåing av Elvekraft og Fjellkraft?

Troms Kraft har kjøpt danske Dong Energy sine andeler i Nordkraft (tidl. Narvik Energi). Troms Kraft har fra før Elvekraft (tidli. Hydropool) i sin portefølge, mens Fjellkraft er et heleid datterselskap av Nordkraft.
Dermed kan det gå mot en sammenslåing av to av de største aktørene i småkraftsegmentet, og som får en særlig sterk markedsposisjon i Nord-Norge.

Dette kan være dårlig nytt for fallrettshavere som av en eller annen grunn ikke ønsker å eie kraftverket selv, ved at konkurransen om fallrettene kan bli redusert.